Struer kommunes regler for transport til og fra læger kan ses her

Du kan læse om reglerne for befordringsgodtgørelse her

For at komme med i kørselsordningen skal du :

  • Være pensionist
  • Være gruppe 1 sikret
  • Af helbredsmæssige årsager ikke være i stand til, at klare transporten med egen bil eller  benytte kollektive transportmidler.

Du skal være så dårligt gående at du ikke kan komme op i en bus. Du kan ikke få kørsel, fordi der ikke går en bus i nærheden af din bopæl.

Du kan blive kørt til:

  • Praktiserende læge og speciallæge som har konsultation nærmest din bopæl
  • Ved diagnosekørsel kontaktes kørselskontoret Regionshospitalet Holstebro

Kørsel til egen praktiserende læge:
Struer Thyholm Taxa 97 87 80 80

Kørsel til speciallæge:
Borgerservice 96 84 81 26

Kørsel til sygehus:
Kørselskontoret Holstebro 70 23 62 48.

Ordningen omfatter ikke:

  • Tandlæge
  • Fodterapeut
  • Fysioterapi
  • Kiropraktor og lignende

Hvor skal du henvende dig:
Du skal have en bevilling til taxa hos Borgerservice i Infocenter Struer, Smedegade 7, 7600 Struer