Tommy Stoltz Olsen Læge Tommy Stoltz Olsen
Speciallæge i Almen Medicin
Praktiserende læge siden 1991
Lægelig koordinator for Udvikling af
Almen Praksis (EUV/PUK)
Lægelig uddannelseskonsulen i PLO
Jesper Krogsøe Læge Jesper Krogsøe
Speciallæge i Almen Medicin
Praktiserende læge siden 2007 
Rikke Lebech Læge Rikke Lebech
Speciallæge i Almen Medicin
Praktiserende læge siden 2011 Vakant stilling – mens  vi venter på den rette nye kollega.