Bredgade 67, 1. th.,
7600 Struer
Telefon: 9785 1233

Selvbetjening